Spoľahlivý partner v kovovýrobe
Trieskové obrábanie

Trieskové obrábanie

Trieskové obrábanie zabezpečujeme v rámci vlastných kapacít a ponúkame zákazníkovi komplexné riešenia podľa jeho požiadaviek. Strojné vybavenie, ktorým disponujeme, je zamerané na opracovanie dielov a súčiastok v širokom rozsahu. Podľa veľkosti a náročnosti súčiastky zvolíme vždy

najefektívnejší spôsob opracovania 

 

a náš kvalifikovaný personál zvláda aj výrobu technologicky náročných dielov. Rovnako sme schopní zabezpečiť všetky druhy povrchových úprav, zušľachťovania materiálu a mnoho iných technologických operácií podľa požiadaviek zákazníka.

Vzhľadom na to, že mnohé z dielov,

ktoré vyrábame sú súčasťami rôznych

 

 

podskupín strojov a zariadení, ponúkame našim zákazníkom aj kompletnú montáž finálnych produktov vrátane inštalácie pneumatických, elektronických a aj hydraulických komponentov. Oceľové profily a kruhové materiály delíme pomocou pásových píl a to do priemeru 300mm s možnosťou rezať pod uhlom 45°.

 

 

Horizontálna vyvrtavačka TOS VARNSDORF WD 130 A CNC

 

Rozmery stola: 6 000 mm x 3 000 mm, max hmotnosť 25 t

 

Pojazdy stroja: x – 3 200 mm; y – 2 500 mm; z – 1 200 mm

 

Horizontálna vyvrtavačka TOS VARNSDORF WH 10 NC

 

Rozmery stola (otočný): 1 200mm x 1 200 mm

 

Pojazdy stroja: x – 1 200 mm; y – 1 000 mm; z – 800 mm

 

Zvislý sústruh ( KARUSEL ) TOS HULÍN SKI 8 NC

 

Možnosti stroja: max priemer 1 100 mm x 800 mm x 4 000 kg.