Spoľahlivý partner v kovovýrobe
O nás

O nás

Spoločnosť D M P s. r .o. vznikla v roku 2006. Výrobu začala v prenajatých priestoroch, ktoré boli postupne odkúpené a dobudované. Po vzniku spoločnosti bola výroba zameraná na výrobu ložných plôch pre nákladné vozidlá.

 

Nakoľko filozofiou našej spoločnosti od začiatku bolo vybudovať silnú a konkurencie schopnú strojársku výrobnú firmu, postupne sa výroba rozšírila o produkciu zložitejších výrobkov podľa požiadaviek a špecifikácií zákazníkov z celej Európy a v súčasnej dobe sme schopní ponúknuť zákazníkovi aj kompletnú montáž jeho výrobku. 

 

S narastajúcimi požiadavkami na výrobu boli v roku 2008 dobudované výrobné priestory a doplnené technológie pre strojné opracovanie veľkých, ale aj menších kovových súčiastok.

 

V súčasnej dobe má spoločnosť D M P s. r .o. k dispozícii 2 000 m2 výrobnej plochy. Pre zabezpečenie potrebného strojného opracovania slúži horizontálna vyvrtávačka WD130A CNC, WHN 10 NC, KARUSEL SKI 8 NC a iné obrábacie zariadenia. Pre manipuláciu s výrobkami sú vo výrobných halách k dispozícii mostové žeriavy s nosnosťou 1 x 8t, 2 x 5t a 1 x 2t. 

 

Spoločnosť bola v roku 2009 certifikovaná systémom manažérstva kvality v zhode s normou STN EN ISO 9001:2001 a DIN 18800 – 7 stupeň E.

 

V roku 2012 boli služby našej spoločnosti rozšírené o čiastočné, ale aj o generálne opravy hydraulických ramien všetkých typov a značiek bagrov, rýpadiel a iných stavebných strojov.